Πιθανόν να καθυστερήσει περαιτέρω της καινούριας πτέρυγας η λειτουργία του Νοσοκομείου Λάρνακας


Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αναφορικά με την κατακύρωση της προσφοράς για την επίπλωση της καινούριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. 

Το Υπουργείο τονίζει ότι ανάλογα με την έκβαση της   προσφυγής  πιθανόν να καθυστερήσει  περαιτέρω η λειτουργία του Νοσοκομείου .

Λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον, το Τμήμα Δημοσίων  Έργων ενημέρωσε ήδη την    Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών  ότι φέρει ένσταση στη λήψη προσωρινών μέτρων.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
237