Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Frederick


Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών στον τομέα της Νοσηλευτικής, το Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν, για το Υπουργείο Υγείας, ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών κ. Αντρέας Ξενοφώντος και, για το Πανεπιστήμιο Frederick, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας δρ Μαρίτσα Γουρνή.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας θεσμοθετείται η συνεργασία μεταξύ των μερών και ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick, αποσκοπώντας στον σχεδιασμό και την προσφορά νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και άλλων κοινού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων.

Επιπλέον, τα δύο μέρη θα συνεργαστούν στενά για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών δράσεων στον τομέα της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Η συνεργασία αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των Νοσηλευτών και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της θέσης της Νοσηλευτικής στην Κύπρο και διεθνώς.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
405