Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Γεροσκήπου


Κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας  και του Δήμου Γεροσκήπου υπογράφεται την 23η Σεπτεμβρίου 2019, Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δήμου Γεροσκήπου.

Σκοπός της εν λόγω συμφωνίας είναι η θεσμοθέτηση συνεργασίας, η οποία θα διέπεται από στενή επικοινωνία μεταξύ των Μερών και η οποία θα αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων για προώθηση Πολιτικών Υγείας για την προαγωγή της υγείας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο των αρχών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)  «Υγεία για Όλους» και «Ατζέντα 20», Ατζέντα «21» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, ο Δήμος υιοθετεί τις Πολιτικές Υγείας του Προγράμματος του ΠΟΥ και συμμετέχει στο Δίκτυο που περιλαμβάνει τους Δήμους Λεμεσού, Στροβόλου, Λευκωσίας, Λακατάμιας και Αγλαντζιάς. 

Υπογράφεται επίσης η Συμφωνία Δημάρχων που επιτεύχθηκε στην Κοπεγχάγη  στις 12-13 Φεβρουαρίου το 2018 για «Υγιέστερες και Ευτυχέστερες πόλεις για όλους»

Η συνεργασία αναμένεται να είναι αμοιβαία επωφελής και να συμβάλει στην περαιτέρω διασύνδεση των δημόσιων οργανισμών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων της Δημόσιας Υγείας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογράψουν η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Μιχάλης Παυλίδης.   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
423