Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση του ιού της Ηπατίτιδας Γ (HCV) στην Κύπρο (2019-2024)


 Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ. 17 Απριλίου 2019, ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ στην  Κύπρο, το οποίο ετοιμάστηκε από την αντίστοιχη Εθνική Συντονιστική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Η Ηπατίτιδα Γ αποτελεί σοβαρό ζήτημα Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως, με πολύ υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2005-2018, έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 332 περιστατικά Ηπατίτιδας Γ.

Στο πλαίσιο και του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στόχος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας Γ, με απώτερο σκοπό την εκρίζωσή της μέχρι το 2030.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου στηρίζεται σε πέντε άξονες, που είναι η αναδιοργάνωση δομών και υπηρεσιών, η αγωγή υγείας, η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ο προσυμπτωματικός έλεγχος, η διάγνωση και η θεραπεία, και η παρακολούθηση, η αποκατάσταση και η χρόνια φροντίδα.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που δύναται να επιτύχουν βιώσιμες λύσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών και της αποτελεσματικής και καθολικής θεραπείας στον γενικό πληθυσμό και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου, αναμένεται, μεταξύ άλλων, η σταδιακή μείωση του φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας, η μείωση της μεταδοτικότητας και η εξάλειψη της Ηπατίτιδας Γ.

Προς την κατεύθυνση της ολοκληρωτικής αντιμετώπισης της νόσου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και τίθεται σε ισχύ η διακρατική Συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Υγείας Κύπρου και Ελλάδας για διαπραγμάτευση κοινών τιμών για τα καινοτόμα φάρμακα για τη θεραπεία της Ηπατίτιδας Γ. Στο εξής, οι τιμές που πέτυχε η Ελλάδα μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων για την προμήθεια των εν λόγω φαρμάκων θα ισχύουν και για την Κύπρο. Η Συμφωνία αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας, η οποία λόγω της μικρής αγοράς της δεν έχει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη έναντι της φαρμακευτικής βιομηχανίας για την εξασφάλισή τους σε χαμηλότερες τιμές.

Επιπρόσθετα, σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η υποψηφιότητα, μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECDC) και τον Συνασπισμό για την Ολοκληρωτική Εξάλειψη της Ηπατίτδας Παγκοσμίως (Coalition for Global  Hepatitis Elimination), του δρος Πέτρου Κατσιολούδη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας Γ, για το βραβείο του Πρωταθλητή στην προσπάθεια για την Εξάλειψη της Ηπατίτιδας (Hepatitis Elimination Champion).

Περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία για το Εθνικό Σχέδιο θα παρουσιαστούν στη διάρκεια διάσκεψης Τύπου την Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019, στις 9 π.μ., στο Υπουργείο Υγείας.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
389