Ένας χρόνος λειτουργίας Πολυθεματικής Ομάδας για αντιμετώπιση παιδιών με προβλήματα ακοής 0-3 ετών


Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας της Πολυθεματικής Ομάδας για την αντιμετώπιση παιδιών με απώλεια ακοής, ηλικίας 0-3 ετών, το Υπουργείο Υγείας χαιρετίζει τα μέχρι τώρα επιτυχή αποτελέσματά της, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσής της για παροχή των πολύτιμων υπηρεσιών της προς τα παιδιά.

Η Πολυθεματική Ομάδα για την αντιμετώπιση παιδιών με απώλεια ακοής, ηλικίας 0-3 ετών, συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 20/2/2018.

Στόχος της Πολυθεματικής Ομάδας είναι να αντιμετωπίζεται γρήγορα και έγκαιρα η απώλεια ακοής, ώστε τα παιδιά με απώλεια ακοής να φτάσουν σε επίπεδα παρόμοια ή ακόμη και ίσα με τους ακούοντες συμμαθητές τους. Έρευνες δείχνουν ότι οι χώρες που παρέχουν πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης έχουν μειωμένο κόστος για την εξειδικευμένη εκπαίδευση, την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με απώλεια ακοής.

Την ευθύνη συντονισμού της Πολυθεματικής Ομάδας έχει ο Διευθυντής της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και απαρτίζεται από Ωτορινολαρυγγολόγους της Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Ακουολόγους, Δάσκαλο Κωφών με εξειδίκευση στα θέματα έγκαιρης παρέμβασης, Κλινικό Ψυχολόγο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Λογοθεραπευτές και Λειτουργό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την ομαλή και εποικοδομητική οργάνωση του προγράμματος, το κάθε Υπουργείο ανέλαβε την ευθύνη για συγκεκριμένες λειτουργίες. Όταν τα παιδιά συμπληρώσουν την  ηλικία των 3 ετών, παραπέμπονται από τα μέλη της Πολυθεματικής Ομάδας, στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Για τη λειτουργία της Ομάδας, έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες υγείας μέσω των επιστημονικών τους Συλλόγων, ώστε να παραπέμπονται για αξιολόγηση όλα τα παιδιά που διαμένουν στη χώρα, ηλικίας 0 μέχρι 3 ετών, στα οποία υπάρχει η υποψία ότι έχουν πρόβλημα ακοής. Αυτό συμπεριλαμβάνει παιδιά με μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη απώλεια ακοής, νευροαισθητήρια απώλεια ακοής, απώλεια ακοής 30 dBHL ή χειρότερα, ατρησία ωτός, κλπ. Η παραπομπή στην πολυθεματική ομάδα μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε Ωτορινολαρυγγολόγο, Ακουολόγο ή Παιδίατρο (του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα).

Κάθε παιδί με υποψία απώλειας ακοής αξιολογείται πολυθεματικά και τυγχάνει άμεσης στήριξης. Η Πολυθεματική Ομάδα αναλαμβάνει την επιβεβαίωση της διάγνωσης, την ετοιμασία του Ατομικού Οικογενειακού Προγράμματος του παιδιού και επίσης επιτηρεί και παρακολουθεί την πρόοδο του παιδιού κάθε 6-9 μήνες με την ενεργό εμπλοκή της οικογένειας.

Στις συναντήσεις προσκαλούνται και συμμετέχουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας που έχουν άμεση σχέση με τα παιδιά που αξιολογούνται. Αυτό συμπεριλαμβάνει Ωτορινολαρυγγολόγους, Ακουολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Παιδονευρολόγους, Γενετιστές, κλπ. Βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας, οι γονείς έχουν αγκαλιάσει τον νέο θεσμό, δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη νέα αυτή διευθέτηση και εισηγούνται όπως ληφθούν μέτρα ώστε το πρόγραμμα να γίνει ευρύτερα γνωστό.

Κατά τη διάρκεια του ενός έτους λειτουργίας της Πολυθεματικής Ομάδας, πραγματοποιήθηκαν 9 συνεδρίες και υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, γονέων και επαγγελματιών υγείας. Κατά τον 1ο χρόνο λειτουργίας της Ομάδας, αξιολογήθηκαν 19 νέα περιστατικά και επανεξετάστηκαν τέσσεραComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
333