Αποσπάσεις στο Υπουργείο Υγείας


Η κ. Δέσπω Κωνσταντίνου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αποσπάται στα Κεντρικά Γραφεία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, από τις 2 Μαίου 2022 μέχρι την 1η Μαίου 2024.

Η κ. Ελένη Παπαμιχαήλ, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στα Κεντρικά Γραφεία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, για μια μέρα την εβδομάδα, από την 1η Απριλίου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η κ. Ελένη Παπαμιχαήλ, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018, για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, από την 1η Απριλίου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η κ. Έλενα Ξενοφώντος, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παθολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στα Κεντρικά Γραφεία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων, δυνάμει του άρθρου 47(1 )(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, για μια μέρα την εβδομάδα, από την 1η Απριλίου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

 

Η κ. Έλενα Ξενοφώντος, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παθολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018, για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, από την 1η Απριλίου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
653