Αποσπάσεις και ανανέωση αποσπάσεων


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 19 Αυγούστου 2022:

Αποσπάσεις

*Ο κ. Λουκάς Γεωργίου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1) (στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024.

*Η κ. Έλλη Πετρίδου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας αποσπάται στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Ομάδα Επιθεωρητών των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, από την 1η Αυγούστου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.  

*Η κ. Θεοδώρα Ζαχαριάδου, μόνιμος Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται (α) στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018, για μια μέρα την εβδομάδα και (β) στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, για τέσσερις μέρες την εβδομάδα, από τις 4 Ιουλίου 2022 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

*O κ. Ιωάννης Δημητριάδης, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, για μία μέρα την εβδομάδα, από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Ανανέωση αποσπάσεων

Η απόσπαση της κ. Ελίζας Μαρκίδου, μόνιμου Ανώτερου Διαιτολόγου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για μία ημέρα την εβδομάδα, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, ανανεώνεται μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2024.  

Η απόσπαση του κ. Αντώνη Κοντεμενιώτη, μόνιμου Φαρμακοποιού, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, ανανεώνεται από τις 15 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2023.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
735