Αποσπάσεις, ανανέωση απασπάσεων, αφυπηρετήσεις


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Η κ. Αγάθη Ιωάννου, μόνιμος Υγειονομικός Λειτουργός, Yγειονομική Υπηρεσία, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στα Κεντρικά Γραφεία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, από τις 18 Ιουλίου 2022 μέχρι τις 17 Ιουλίου 2024.

Η απόσπαση της κ. Αντρούλλας Γεωργαλλίδου, μόνιμου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018, ανανεώνεται από τις 2 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η απόσπαση της κ. Αναστασίας Παπαγιάννη, μόνιμου Τοξικολόγου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, (α) στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για τέσσερις μέρες την εβδομάδα, και (β) στα Κεντρικά Γραφεία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για μια μέρα την εβδομάδα, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, ανανεώνεται από τις 18 Ιουλίου 2022 μέχρι τις 17 Ιουλίου 2024.

Η κ. Ελένη Κυριάκου-Μελέτη, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός Α΄, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, από την 1η Αυγούστου 2022. (Π.Φ. 24963)

Ο κ. Παύλος Κυριάκου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, από τις 2 Αυγούστου 2022. (Π.Φ.25172)

Η κ. Φρειδερίκη Μελανθίου-Μιχαηλίδου, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Αιματολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, από την 1η Αυγούστου 2022.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
653