Υπουργός Υγείας: Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε με τη ψήφιση των νόμων για το ΓΕΣΥ

19 Σεπ 2014


Τρέχει ο δημόσιος διάλογος υπό την πίεση ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και διαφωνιών

19 Σεπ 2014


Φ. Πατσαλής: Την υγεία στο κράτος τη διαχειρίζεται η αρμόδια Αρχή, που είναι το Υπουργείο Υγείας

19 Σεπ 2014


Φ. Πατσαλής: Δεν θ’ αλλάξει η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές του Γενικού Σχεδίου Υγείας

18 Σεπ 2014


Ελπίδα ότι θα βρεθούν οι κοινές συνισταμένες για να προχωρήσει η ψήφιση των νομοσχεδίων

17 Σεπ 2014


Βλέπει Οικολόγους σήμερα για τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία ο Φίλιππος Πατσαλής

17 Σεπ 2014


Μεταρρύθμιση του συστήματος με υιοθέτηση των στόχων της ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Υγεία 2020»

17 Σεπ 2014


Υπ. Υγείας και ΠΟΥ υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για την Εφαρμογή Στρατηγικής Συνεργασίας

16 Σεπ 2014


Ο Υπ. Υγείας στην 64η Περιφερειακή Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη

12 Σεπ 2014


Διάλογος για να πείσει τα κόμματα, βλέπει Νικόλα Παπαδόπουλο ο Φίλιππος Πατσαλή

12 Σεπ 2014

Newsletter