Μαρία Κυθρεώτου: Σε κανονικά επίπεδα η επισκεψιμότητα στους προσωπικούς γιατρούς

28 Ιουν 2019 - 18:42


ΟΑΥ: Πρέπει να υπάρξει κουλτούρα από κόσμο και παρόχους για να πετύχει το ΓεΣΥ

20 Ιουν 2019 - 19:23


Υπηρεσίες έκδοσης δελτίων υγείας ή πιστοποιητικών που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ

20 Ιουν 2019 - 19:17


ΟΑΥ: Το λογισμικό δούλεψε καλά, αλλά θα τύχει περαιτέρω βελτίωσης

10 Ιουν 2019 - 13:53


ΟΑΥ: Συστάσεις προς ιατρούς και δικαιούχους του ΓεΣΥ για συνταγογράφηση φαρμάκων

06 Ιουν 2019 - 10:52


ΟΑΥ: Οι πρώτες ημέρες εφαρμογής του ΓεΣΥ πήγαν πολύ καλά

05 Ιουν 2019 - 12:22


ΓεΣΥ 4 Ιουνίου 2019: 5167 επισκέψεις σε ιατρούς, εκδόθηκαν 3570 συνταγές φαρμάκων, εκτελέστηκαν 2064

04 Ιουν 2019 - 18:48


ΟΑΥ: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και η τέταρτη μέρα του ΓεΣΥ

04 Ιουν 2019 - 14:18


ΟΑΥ: 4572 επισκέψεις σε ιατρούς μέχρι τις 5 μ.μ. εκδόθηκαν 2954 συνταγές φαρμάκων, εκτελέστηκαν 1274

03 Ιουν 2019 - 19:40


ΟΑΥ: Στις 2.000 οι επισκέψεις δικαιούχων σε ιατρούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

03 Ιουν 2019 - 13:59

Newsletter